Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA na potrzeby projektu AKADEMIA MENADŻERA MŚP – MIKRO FIRMA


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/13873/503835
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 936,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-27 Termin zakończenia usługi 2020-01-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-26
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Małgorzata Heinrich Telefon +48 883 329 608
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie doradztwa w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Jej celem jest analiza strategiczna przedsiębiorstwa pod kątem stanu bieżącego i stanu docelowego opierającego się o cele biznesowe i strategiczne przedsiębiorstwa oraz analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Ich celem będzie określenie obszarów wymagających interwencji, aby zrealizować strategię z perspektywy finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych i rozwoju. Celem biznesowym analizy jest również analiza kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii biznesowej firmy, celów rozwojowych oraz poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie określenia luk kompetencyjnych oraz niezbędnych potrzeb edukacyjnych i zakresu merytorycznego usług, zgodnych z opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
Drukuj do PDF