Kategorie usług
 
Menu

Intensywny kurs języka angielskiego ogólnego na poziomie A2/B1+ w trybie indywidualnym - etap drugi.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/12/17969/503234
Cena netto 6 240,00 zł Cena brutto 6 240,00 zł
Cena netto za godzinę 65,00 zł Cena brutto za godzinę 65,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 96
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-02 Termin zakończenia usługi 2020-05-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-23
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs metody bezpośredniej j. angielskiego dla dorosłych i młodzieży
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 3WAY Monika Mitoraj
Osoba do kontaktu Aleksandra Sergot Telefon 793600610
E-mail sekretariat@123way.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest dalsze doskonalenie i rozwój umiejętności językowych oraz nabycie przez uczestnika nowych kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie średnio-zaawansowanym. Szkolenie ma na celu rozbudowanie bazy słownictwa oraz praktyczne utrwalenie znajomości odpowiednich struktur.


Drukuj do PDF