Kategorie usług
 
Menu
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

DevOps Institute DevOps Foundation® - szkolenie z egzaminem


Podmiot nie wypełnił wszystkich wymaganych danych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/12/8397/503225
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 4 612,50 zł
Cena netto za godzinę 234,38 zł Cena brutto za godzinę 288,28
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-30 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-22
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat wydawany jest przez DevOps Institute
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Altkom Akademia
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
DevOps Institute
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Altkom Akademia S.A.
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 258 566
E-mail izabela.fiedorek@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest rozumienie podstawowej terminologii DevOps oraz zapewnienie komunikacji w organizacji dzięki używaniu wspólnego zestawu pojęć. Po szkoleniu Uczestnik będzie znał zalety DevOps dla wspierania sukcesu organizacji, zdobędzie wiedzę na temat DevOps, jako ruchu kulturowego i zawodowego, który kładzie nacisk na komunikację, współpracę, integrację i automatyzację w celu usprawnienia przepływu pracy między twórcami oprogramowania (Dev) i pracownikami odpowiedzialnymi za sprawne działanie systemów informatycznych (Ops), będzie znał i rozumiał terminologię DevOps, będzie znał i potrafił korzystać z zasad i praktyk DevOps, będzie widział na czym polega ulepszony przepływ pracy, będzie znał i rozumiał krytyczne czynniki sukcesu i kluczowe wskaźniki wydajności, będzie potrafił usprawnić przepływ pracy między twórcami oprogramowania i pracownikami odpowiedzialnymi za działanie systemów informatycznych, będzie potrafił przeprowadzić automatyzację procesów, w tym potoki wdrażania i łańcuchy narzędzi DevOps. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Kurs kończy egzamin na certyfikat DevOps Foundation, który nie tylko jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, ale również jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w bardziej zaawansowanych szkoleniach DevOps.
Drukuj do PDF