Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat. D1, D, D1+E, D+E / Kierunek Kariera Zawodowa / MBON


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/22354/502275
Cena netto 705,00 zł Cena brutto 705,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 47
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Wojewoda wydaje Świadectwo kwalifikacji zawodowej
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewoda Małopolski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewoda Małopolski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501 421 996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnik kursu zostanie przygotowany do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego kat. D1, D, D1+E, D+E - poprzez uporządkowanie wiedzy z zakresu transportu drogowego, budowy i obsługi pojazdu, obsługi tachografów, racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego. Po zakończonym kursie uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Wojewodę Małopolskiego
Drukuj do PDF