Kategorie usług
 
Menu

Witalni.pl - Konstruktywna Informacja Zwrotna, czyli jak dawać i odbierać wartościowy feedback?


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/11936/502183
Cena netto 840,00 zł Cena brutto 1 033,20 zł
Cena netto za godzinę 105,00 zł Cena brutto za godzinę 129,15
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-23 Termin zakończenia usługi 2020-03-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-22
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Witalni Katarzyna Sergiel
Osoba do kontaktu Kamila Straube Telefon +48 690 305 858
E-mail kamila.straube@witalni.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestnika w praktyczne zasoby wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania, dostarczania i odbierania informacji zwrotnej (feedback). Ponad to celem szkolenia jest stworzenie możliwości doświadczenia przez Uczestnika wspomnianych zasobów podczas praktycznej części warsztatowej. Uczestnik od momentu zakończenia szkolenia przećwiczył techniki feedback'u, wie dlaczego popełnianych jest wiele błędów w wyniku "błędów poznawczych" i zna ich rodzaje, rozumie wpływ słów począwszy od ich znaczenia po ich konotacje i różne sposoby ich interpretacji, lepiej rozumie ludzkie emocje i potrzeby w procesie komunikacji oraz wie dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób, potrafi poprawnie oceniać niepotwierdzoną lub potencjalnie szkodliwą wiedzę, zna i wie na czym polega pojęcie komunikacji na czterech poziomach wg. F. S. con Thun oraz wie dlaczego słuchamy tzw. "złym uchem". Uczestnik w min. 1 miesiąc po zakończonym szkoleniu, uporządkowawszy wiedzę i umiejętności pozyskane na szkoleniu potrafi wykorzystać wspomniane zasoby w praktyce. Świadomie konstruuje, w zależności do indywidualnych potrzeb jego odbiorcy, rzeczową i wartościową informację zwrotną oraz świadomie odbiera ją od innych, potrafiąc ją analizować i wyciągać wartościowe wnioski.


Drukuj do PDF