Kategorie usług
 
Menu

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/7223/502127
Cena netto 840,00 zł Cena brutto 1 033,20 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 147,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-24 Termin zakończenia usługi 2020-04-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Sokół Telefon 570 003 200
E-mail joanna.sokol@progressproject.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia poszerzy wiedzę w zakresie wymagań od spedytora i przewoźnika, pozna prawa i obowiązki wynikające z umów transportowych oraz zapozna się ze specyfiką ubezpieczeń CARGO. Uczestnik zdobędzie umiejętności tj.: umiejętność rozróżniania umowy spedycji od umowy przewozu, umiejętność prawidłowego zawierania umowy  (w zależności od potrzeby) przewozu lub spedycji, umiejętności prawidłowego postępowania w przypadku gdy jedna ze stron  nie spełnia swoich obowiązków lub dochodzi do ubytku, utraty, czy uszkodzenia towaru w czasie dostawy. Ponadto uczestnik rozwinie kompetencje społeczne: umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętności organizacyjne, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejetność budowania relacji z innymi.
Drukuj do PDF