Kategorie usług
 
Menu

CRM/0 14 Usługa doradcza w zakresie wdrożenia systemu analityki sprzedaży i skalowania sprzedaży.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/18012/501418
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 352,94 zł Cena brutto za godzinę 434,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-26 Termin zakończenia usługi 2020-03-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kancelaria Audytorska EXPERIO Krzysztof Klimczak
Osoba do kontaktu Krzysztof Klimczak Telefon +48665656766
E-mail biuro@kancelaria-experio.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem biznesowym usługi doradczej jest wsparcie doradcze w przeprowadzeniu analizy w zakresie wdrożenia systemu analityki sprzedaży i skalowania sprzedaży oraz usystematyzowanie podejścia sprzedażowego – kontrolowanego procesu dotarcia i sprzedaży (S), które będą przekładać się na zwiększenie wyników sprzedaży o min. 5% - 10% w skali rocznej (M) oraz poprawę efektywności poszczególnych etapów negocjacji z różnymi rodzajami klientów końcowych oraz partnerów pośredniczących w transakcjach. Zakładana ilość pozyskanych nowych klientów końcowych to 1 (partner) miesięcznie (A). Dzięki przeprowadzonej analizie, burzy mózgów podczas usługi spróbujemy zdiagnozować słabe strony podejścia sprzedażowego, aby móc przyczynić się do realnej poprawy wyników sprzedażowych, a co za tym idzie zyskowności Firmy (R). Cel biznesowy powinien zostać osiągnięty po ukończeniu usługi w okresie 1 roku. (T) (R) Prawa audytorskie – Kancelaria Audytorska EXPERIO
Cel edukacyjny
Główne zagadnienia jakie uczestnicy usługi doradczej uzyskają po dostarczeniu usługi to umiejętność efektywnej analizy swojego potencjału sprzedażowego, zbudowania mapy potrzeb wybranych grup docelowych oraz bazując na szablonach i procedurach, zbudowania procesu komunikacji i negocjacji z klientami B2B oraz partnerami przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem będą praktyczne przykłady z różnych branż, które pomogą uczestnikom usługi przygotować się odpowiednio do tego rodzaju procesów oraz pozyskać dodatkową pewność siebie w oparciu o przeprowadzoną analizę. W szczególności (uczestnicy) nabędą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne takie jak: w zakresie wiedzy: - w jaki sposób budować mapę potrzeb wybranych grup docelowych - w jaki sposób budować proces komunikacji i negocjacji z klientami oraz partnerami - w jaki sposób analizować zebrane informacje w zakresie umiejętności: - umiejętność efektywnej analizy potencjału sprzedażowego, - zna podstawy jak skutecznie przeprowadzać negocjacje z potencjalnymi nowymi i dotychczasowymi klientami w zakresie kompetencji społecznych: - uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę dotyczącą całego procesu sprzedaży - dostrzega i formułuje problemy w omawianym obszarze - praca w zespole, skuteczne porozumiewanie się, kreatywne myślenie, umiejętność pozyskiwania nowych klientów (R) Prawa audytorskie – Kancelaria Audytorska EXPERIO
Drukuj do PDF