Kategorie usług
 
Menu

Witalni.pl - Sztuka Zadawania Pytań, czyli motywuj do działania i utrwalaj nawyki poprzez zadawanie trafnych pytań.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/11936/501325
Cena netto 590,00 zł Cena brutto 725,70 zł
Cena netto za godzinę 73,75 zł Cena brutto za godzinę 90,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-02-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-23
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Witalni Katarzyna Sergiel
Osoba do kontaktu Kamila Straube Telefon +48 690 305 858
E-mail kamila.straube@witalni.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w praktyczne zasoby wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania i zadawania pytań, których zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów. Dodatkowo celem szkolenia jest stworzenie możliwości doświadczenia wspomnianych zasobów podczas praktycznej części warsztatów. Uczestnik od momentu zakończenia szkolenia zna praktyczne możliwości wynikające z trafnie zadanych pytań; doświadczył różnic pomiędzy pytaniami motywującymi i demotywującymi; zna różne rodzaje pytań i sposoby prowadzenia dyskusji oraz otrzymał praktyczne wskazówki, jakie pytania można zadać, aby motywować innych do działania. Uczestnik w min. 1 miesiąc po zakończonym szkoleniu potrafi konstruować i zadawać w odpowiedniej formie trafne pytania, by osiągnąć wyznaczony przez niego wcześniej cel; znacznie zwiększył swój warsztat w zakresie zarządzania zasobem ludzkim i jego motywowania; potrafi zaplanować i skutecznie przeprowadzić dyskusję, podczas której używa świadomie skonstruowanych pytań, które na celu mają np. zwiększenie motywacji.
Drukuj do PDF