Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

NEGOCJACJE I PSYCHOMANIPULACJE – JAK NEGOCJOWAĆ W ŚWIECIE AGRESYWNEGO BIZNESU


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/22655/501212
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-02-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon +48 883 773 963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia: pozna najczęściej stosowane strategie i taktyki negocjacyjne oraz uzyska sprawności w obronie przed nimi, pozna wpływ swoich silnych i słabych stron na wyniki osiągane w negocjacjach. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia: nabędzie umiejętności negocjowania z partnerami stosującymi agresywny styl negocjacyjny, rozwinie kluczowe kompetencje negocjacyjne, między innymi: efektywne przekonywanie, łagodzenie napięć, odczytywanie mowy ciała, obrona ceny i ataku na nią. W obszarze kompetencji uczestnik szkolenia zwiększy skuteczność w negocjacjach – zarówno pod względem osiąganych wyników, jak i utrzymywania długotrwałych relacji z partnerami negocjacyjnymi
Drukuj do PDF