Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie Zadaniami, DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ oraz Egzekwowanie ich Realizacji - AKADEMIA MENADŻERA MŚP


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/13873/500671
Cena netto 1 920,00 zł Cena brutto 1 920,00 zł
Cena netto za godzinę 137,14 zł Cena brutto za godzinę 137,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-23 Termin zakończenia usługi 2020-03-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-22
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Małgorzata Heinrich Telefon +48 883 329 608
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi jest nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zadaniami własnymi oraz delegowania zadań i uprawnień pracownikom, jak również ich skutecznego egzekwowania. Uczestnicy dowiedzą się, jak delegować zadania i uprawnienia, uwzględniając poziom ich złożoności i trudności oraz poziom rozwoju, zaangażowania i kompetencji pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy poznają również sposoby i narzędzia do monitorowania postępu realizacji zadań. WIEDZA Zna najważniejsze zasady skutecznego zarządzania zadaniami Ma wiedze na temat czynników mających znaczenie dla złożoności i trudności zadań Identyfikuje różnorodność zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań. Wie jakie znaczenie ma delegowanie uprawnień dla procesu Zna narzędzia wspierające efektywne zarządzanie zadaniami w organizacji UMIEJĘTNOŚCI Skutecznie gromadzi i organizuje zadania w spójnym systemie Prawidłowo ocenia czas niezbędny do wykonania określonego zadania. Prawidłowo ocenia złożoność i stopień trudności zadań Wyznacza priorytety w realizacji zadań Planuje realizację zadań uwzględniając ich poziom trudności i złożoności Identyfikuje jakie zasoby indywidualne i organizacyjne są niezbędne do zrealizowania zadań. Podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań uwzględniając odpowiednie zasoby Przekazuje uprawniania biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika. Prowadzi prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań Monitoruje postęp w realizacji zadań Egzekwuje realizację zleconych zadań KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Buduje atmosferę zaufania Buduje postawę nastawienia na zadanie Prezentuje szacunek wobec podwładnych Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw Jest świadomy swojej postawy wobec delegowania uprawnień
Drukuj do PDF