Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

PRINCE2® Foundation 2017 (S_36809) - szkolenie akredytowane z egzaminem


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/7629/500649
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 3 444,00 zł
Cena netto za godzinę 116,67 zł Cena brutto za godzinę 143,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-18 Termin zakończenia usługi 2020-05-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
PEOPLECERT International Limited
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
AXELOS Limited
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Alicja Kozłowska Telefon 585222824
E-mail rur-szkolenia@assecods.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz: * Metodyki PRINCE2® edycja 2017 Skutecznegouczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® edycja 2017 * Kluczowych wskazań metodyki PRINCE2®edycja 2017 * Przygotujemy cię do egzaminu zpoziomu PRINCE2® Foundation edycja 2017 Wiedza: uczestnik zapozna się z metodyką PRINCE2 na poziomieFoundation zgodnie z sylabusem przewidzianym dla poziomu certyfikacjiFoundation, a w szczególności pozna pryncypia, tematy i procesy PRINCE2®,produkty zarządcze oraz terminologię wprowadzoną przez metodę. Umiejętności: uczestnik po przebytym szkoleniu będzie mógłuczestniczyć w projekcie jako świadomy uczestnik projektu prowadzonego zgodniez metodyką PRINCE2®. Kompetencje społeczne: uczestnik szkolenia będzie posiadałpodstawy pozwalające mu na samodzielne korzystanie z metodyki oraz zgłębianiebardziej zaawansowanych elementów metodyki w praktycznej sytuacji projektowej.
Drukuj do PDF