Kategorie usług
 
Menu

Operator maszyn budowlanych (1 z 4 maszyn do wyboru: Koparka, Ładowarka, Koparkoładowarka, Walec), szkolenie okr. w zakresie prawa jazdy kat. C,C+E,C1,C1+E i D,D+E,D1,D1+E, ADR-P, ADR-C, HDS, wózki widłowe, opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/08/14017/500319
Cena netto 7 800,00 zł Cena brutto 7 800,00 zł
Cena netto za godzinę 33,05 zł Cena brutto za godzinę 33,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 236
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-06 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-29
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Uprawnienia nadaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (HDS, wózek widłowy), - OSK Filip wydaje zaśw. o ukończeniu szkolenia okresowego
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po przeprowadzeniu walidacji uczestnik uzyska uprawnienia stanowiskowe - operator 1 z 4 maszyn do wyboru
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora maszyn budowlanych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy maszyn budowlanych oraz występujących w nich układów - w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych. Zakres omawianego szkolenia obejmuje treści zawarte w trzech przedmiotach programowych. Ponadto finalizuje ono cykl szkoleniowy dla uzyskania uprawnień dla operatora 1 z 4 maszyn do wyboru (Koparkoładowarka kl. III, Ładowarka kl. III, Koparka kl. III, Walec kl. II) - zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.) zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.). Uczestnik szkolenia po zakończeniu usługi powinien: - posiadać wiedzę w zakresie wykonywania zadań na stanowisku operatora maszyn budowlanych oraz operatora urządzeń transportu bliskiego (HDS, wózek widłowy), na stanowisku kierowcy zawodowego wykonującego przewóz rzeczy, prowadzenia i obsługiwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - posiadać umiejętności w zakresie wykonywania zadań na stanowisku operatora maszyn budowlanych oraz operatora urządzeń transportu bliskiego (HDS, wózek widłowy), na stanowisku kierowcy zawodowego wykonującego przewóz rzeczy, prowadzenia i obsługiwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - w zakresie kompetencji społecznych tendencje do dalszego rozwoju, samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, nabędzie umiejętność organizacji czasu pracy i współpracy w zespole, będzie potrafił przewidywać większość skutków podejmowanych działań, będzie świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


Drukuj do PDF