Kategorie usług
 
Menu

Rozszerzony kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu p.n. Kierunek Kariera


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/05/21510/498509
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-12
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prowadzenie OSK w zakresie prawa jazdy kat. B
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSK eLCity Mariusz Macheta Paweł Jeleń S.C.
Osoba do kontaktu Dagmara Kumięga Telefon 576 675 779
E-mail oskelcity@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Rozszerzony kurs prawa jazdy kat. B” jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się samochodem o DMC do 3,5 t. W trakcie szkolenia uczestnik: Nabędzie/uporządkuje wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Nabędzie wiedzę w jaki sposób samodzielnie przygotować samochód do jazdy w ruchu drogowym. Nabędzie umiejętności obsługi technicznej pojazdu. Nabędzie umiejętności przewidywania potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym. Nabędzie umiejętności odpowiedniej reakcji w sytuacjach zagrożenia. Nabędzie umiejętności poruszania w ruchu drogowym zgodnie z zachowaniem obowiązującymi przepisami prawa. Pozna znaczenie i będzie potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozwinie kompetencje społeczne związane z kulturą jazdy i prawidłowego współistnienia z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Pozna znaczenie prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z innymi uczestnikami ruchu drogowego.
Drukuj do PDF