Kategorie usług
 
Menu

Kurs "Samodzielny księgowy"-Kierunek Kariera Zawodowa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/02/7234/496996
Cena netto 5 040,00 zł Cena brutto 5 040,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 112
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-09 Termin zakończenia usługi 2020-02-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleniowy przy BOSS Komputer
Osoba do kontaktu Magdalena Maćkiewicz Telefon 572649363
E-mail boss.biuro@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs umożliwia uzyskanie, uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Celem szkolenia jest teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego.. Po zakończonym szkolenia każdy uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących majątku i kapitału jednostek gospodarczych, kont księgowych, funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych- umie dekretować dokumenty księgowe, dokonywać rozliczeń z ZUS i innych rozliczeń publiczno- prawnych, prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, stosować technikę komputerową w księgowości- ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, potrafi prawidłowo rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF