Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie - Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/28/7712/494767
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-21 Termin zakończenia usługi 2020-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny KURSY I SZKOLENIA
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Politechnika Białostocka jest zarejestrowana w BUR, posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych, prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce-20.07.2018 r.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Politechnika Białostocka
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Politechnika Białostocka
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu Monika Bogacewicz Telefon +48 85 7467467
E-mail kursy@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zagadnień związanych z organizacją, planowaniem, przygotowaniem oraz koordynowaniem i kontrolą przepływu produkcyjnego. Szkolenie zapewni unikatowe połączenie praktycznej wiedzy aplikacyjnej z najnowszymi trendami podejść i koncepcji dotyczących sfery zarządzania produkcją przemysłową. Szkolenie dostarcza przekrojowego kompendium wiedzy i umiejętności właściwych kierownikowi produkcji.


Drukuj do PDF