Kategorie usług
 
Menu

Pojazdy uprzywilejowane B i C, wózki widłowe, HDS, podesty, ADR-P, ADR-C, nalewaki, badania, opłata za pierwsze egzaminy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/27/14017/494632
Cena netto 8 500,00 zł Cena brutto 8 500,00 zł
Cena netto za godzinę 43,15 zł Cena brutto za godzinę 43,15
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 197
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-06 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-13
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje: zezw. na kierowanie pojazdami uprz., - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (nalewaki), - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek,HDS,podest).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
UDT
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
UDT
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończeniu usługi powinien być przygotowany do: - wykonywania prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), - użytkowania pojazdów uprzywilejowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E oraz C1, C1+E, C,C+E, - prowadzenia i obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO, - obsługi i użytkowania żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS), - obsługi i użytkowania podestów ruchomych przejezdnych kat. I P.


Drukuj do PDF