Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C, CE, D, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.C,C1,C+E,C1+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca w zakresie prawa jazdy kat.D,D1,D+E,D1+E, ADRP, ADRC, pojazdy uprz. B i C, opłata za pierwsze egzaminy państwowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/25/14017/493331
Cena netto 16 650,00 zł Cena brutto 16 650,00 zł
Cena netto za godzinę 47,57 zł Cena brutto za godzinę 47,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 350
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-03 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje prawo jazdy kat. C,CE,D oraz zezwolenie na kierowanie pojazdami uprz., - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E,D, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej bloku programowego kat. D1,D1+E,D,D+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - użytkowanie pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne w zakresie prawa jazdy kategorii B1,B,B+E oraz C1,C1+E,C,C+E.
Drukuj do PDF