Kategorie usług
 
Menu

Kurs komputerowy dla pracownika biurowego (poziom podstawowy)(Windows 10 i MS Office 2016) - Kierunek Kariera -44 godziny- po południu


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/26374/492427
Cena netto 1 320,00 zł Cena brutto 1 320,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-21 Termin zakończenia usługi 2020-02-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krzysztof Krawczyk Systemy Informatyczne i Elektroniczne Alcam
Osoba do kontaktu Joanna Gawron Telefon 509459835
E-mail sekretariat@alcam.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedza teoretyczna i umiejętności praktycznych umożliwiające efektywne wykorzystanie programów: • edytorów tekstu (Word, Word Online), • arkuszów kalkulacyjnych (Excel, Excel Online), • programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, PowerPoint Online), • skrzynki mailowej Gmail, • Kalendarza Google, • Dysku Google, • konta MSOffice, • usługi OneDrive • programów do kompresji i dekompresji plików (7-zip, WinRar) • programów do bezwzrokowej nauki pisania na klawiaturze (Mistrz Klawiatury II, Q-Typing), będących podstawowymi narzędziami w pracy biurowej. Poznanie zasad funkcjonowania i umiejętność wykorzystania powyższych programów na poziomie podstawowym oraz sprawne poruszanie się w środowisku systemu operacyjnego Windows 10 i oknie eksploratora plików, jak również usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu sprawnej obsługi komputera przez wykorzystanie: • skrótów klawiszowych • zrzutów z ekranu • rozróżniania rozszerzeń plików i programów, które je obsługują • przenoszenie i odnajdywanie danych zapisanych na dysku komputera i innych nośnikach danych oraz nabycia przekonania o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności przez systematyczną pracę na komputerze.
Drukuj do PDF