Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/21/43837/491877
Cena netto 12 500,00 zł Cena brutto 15 375,00 zł
Cena netto za godzinę 625,00 zł Cena brutto za godzinę 768,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2019-12-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-24
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHARM 3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz Telefon 504034912
E-mail kliczmanska@umk.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wprowadzenie nowej usługi doradczo-konsultingowej w okresie 6 miesięcy, czego skutkiem będzie uzyskanie wzrostu przychodów o około 20% w okresie kolejnego roku, pozyskanie co najmniej 2 nowych klientów oraz podniesienie poziomu jakości oferowanych usług i wzrost satysfakcji klientów o ok. 20% w ciągu roku.
Cel edukacyjny
Celem doradztwa jest osiągnięcie: Wiedzy: Znajomość: -istoty i poziomu strategii, istoty i źródła przewag konkurencyjnych oraz poszczególnych elementów modelu biznesowego, -analizy makrootoczenia metodą PEST, analizy otoczenia konkurencyjnego metodą pięciu sił Portera i metodami portfelowymi , analizy potencjału przedsiębiorstwa , analizy SWOT, -procesów zarządzania i wdrażania zmian strategicznych dotyczących poszczególnych zasobów i sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umiejętności: -Sprawnego stosowania nowoczesnych i zaawansowanych metod zarządzania strategicznego i analiz otoczenia, -Projektowania i tworzenia innowacyjnej oferty usługi konsultingowo-doradczych -Dostrzegania zjawisk i trendów gospodarczych oraz określania szans i zagrożeń istniejących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Kompetencji społecznych: -Umiejętność wyznaczania i odgrywania ról w zespołach projektowych kształtujących i wdrażających strategie przedsiębiorstwa -Umiejętność kształtowania relacji interpersonalnych we współdziałaniu na rzecz tworzenia i implementowania usług konsultingowo-doradczych -Umiejętność sprawnego komunikowania się w procesie implementowania strategii.
Drukuj do PDF