Kategorie usług
 
Menu

IBITA Bobath dla dorosłych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/20/23372/490475
Cena netto 6 800,00 zł Cena brutto 6 800,00 zł
Cena netto za godzinę 59,65 zł Cena brutto za godzinę 59,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 114
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-05 Termin zakończenia usługi 2020-11-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-23
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu, nadającego uprawnienia międzynarodowego terapeuty International Bobath Training Association Bobath
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Kateřina Macháčková, Ph.D.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Medical Moment Urszula Górecka- Fligiel
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Medical Moment Urszula Górecka-Fligiel
Osoba do kontaktu Aleksandra Zientala Telefon 791830828
E-mail biuro@medicalmoment.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie wiedzy przez uczestnika kursu na temat koncepcji Bobath. Podczas kursu uczestnik pozna zasady oceny pacjenta wg klasyfikacji ICF. Uczestnik pozna wzorce ruchowe i będzie potrafił je wykorzystać w terapii zgodnie z założeniami koncepcji Bobath. Uczestnik będzie potrafił zastosować kartę wywiadu wg koncepcji Bobath oraz zaplanować cel terapii. Uczestnik kursu nauczy się i będzie potrafił wykorzystać zasady główne, techniki i wzorce u pacjentów neurologicznych wg koncepcji Bobath. Nauczy się oceny pacjenta według klasyfikacji ICF na każdym poziomie. Uczestnik kursu nauczy się analizy chodu,torowania transferów,technik wg koncepcji Bobath i będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w terapii z pacjentem. W toku szkolenia IBITA Bobath dla dorosłych uczestnik nabędzie kompetencje społeczne takie jak komunikacja w zespole, delegowanie zadań oraz umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje codziennych zadań. Uczestnicy będą rozwiną swoje kompetencje społeczne z zakresu budowania relacji z pacjentem i rozpoznawania potrzeb u pacjentów.


Drukuj do PDF