Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych w ramach projektu: Akademia Menadżera MŚP dla przedsiębiorstw


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/20/43964/490413
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 333,33 zł Cena brutto za godzinę 410,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-25 Termin zakończenia usługi 2019-11-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Piotr Marek CREATIA
Osoba do kontaktu Renata Flak Telefon 733533686
E-mail doradztwo@tipmedia.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym realizowanej usługi jest diagnoza kluczowych wyzwań i problemów w poszczególnych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Analizowane będą zarówno kompetencje kadry kierowniczej jak i plany działań rozwojowych. Pozwoli to na określenie w jakich obszarach konieczne będzie podniesienia kompetencji kadry menadżerskiej. Diagnoza dostarczy również niezbędnych informacji o konieczności wprowadzenia zmian zarządczych z zakresie zarządzania finansami, projektami, zespołem oraz sprzedażą w przedsiębiorstwie. Zalecenia zawarte w diagnozie zrealizowane przez przedsiębiorstwo pozwolą na podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej co przełoży się na wzrost efektywności całego przedsiębiorstwa
Cel edukacyjny
Uczestnik diagnozy po jej realizacji będzie potrafił wskazać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Zdobędzie wiedzę na temat obowiązujących obecnie trendów w obszarze kompetencji menadżerskich, obejmujących takie obszary jak zarządzanie wiedzą i talentami, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie zmianą czy zarządzanie humanistyczne. Dzięki temu zdobędzie świadomość potrzeby dalszego rozwoju kompetencji osobistych oraz kompetencji całego zespołu
Drukuj do PDF