Kategorie usług
 
Menu

Poprawa standardów twojego przedsiębiorstwa poprzez dietetykę i nowoczesne technologie. Zwalczanie absencji i wypalenia zawodowego pracowników. Dedykowane dla pracowników w wieku 50+ Lifelong Learning – aktualizowanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/32451/490360
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 500,00 zł Cena brutto za godzinę 500,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-06 Termin zakończenia usługi 2019-12-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-06
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu QUANTUM Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Eleonora Burzynska Telefon +48883777500
E-mail edukacja@drbarbara.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po odbyciu części dietetycznej szkolenia uczestnicy zdobędą widzę na temat żywienia człowieka, będą znać pojęcia z zakresu dietetyki, balans zasadowo-kwasowy w ciele człowieka, szczegółowe zagadnienia i funkcjonowanie narządów w organizmie ludzkim, wpływ odżywiania na włosy, skórę i paznokcie oraz etapy trawienia składników pokarmowych. Będą znali i wykorzystywali w praktyce rodzaje diet alternatywnych w stosunku do chorób cywilizacyjnych, zasady racjonalnego żywienia. Zdobędą wiedzę na temat wpływu leków, suplementów i używek na stan zdrowia ludzkiego. Po ukończonym szkoleniu Państwa pracownicy będą wiedzieć jak czytać etykiety. Poznają rodzaje, przyczyny i skutki chorób cywilizacyjnych a także sposoby na walkę z nimi. Państwa pracownicy będą znać sposoby na walkę z nadwagą , otyłością i chorobami cywilizacyjnymi wykorzystując w tym celu narzędzia informatyczne. Poznają znaczenie BMI oraz sposób wyliczania dla każdego człowieka indywidualnie. Po odbyciu części biznesowej szkolenia uczestnicy zdobędzie wiedzę jak budować i wdrażać procesy przeciwdziałania nadmiernej absencji pracowniczej, pozna techniki zarządzania absencją. Będzie kształtował pozytywna kulturę absencji w organizacji. Zdobędzie informacje na temat trendów absencji i nauczy się jakie stosować narzędzia do walki z nią. Udoskonali umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i wypaleniem zawodowym. Ponadto uczestnik zdobędzie wiedzę menadżerską na temat radzenia sobie wypaleniem zawodowym pracowników i nowoczesnym sposobem radzenia sobie ze stresem. Uczestnik szkolenia w zakresie kompetencji społecznych zdobędzie umiejętności: rozumienia innych ludzi, przyjmowania ich punktu widzenia,analizowania faktów i wyciągania wniosków, organizacji czasu i planowania.Nauczy się kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań w obliczu problemów oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologami w dziedzinie zdrowia i dietetyki.VR wirtualna rzeczywistość, waga mierząca kaloryczność posiłków podłączona do smartphone i platforma edukacyjna na urządzenia mobilne z systemem iphone i android oraz na PC. Lifelong Learning – aktualizowanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Całożyciowe uczenie się było rozumiane przede wszystkim, i najwcześniej, jako idea, zakładająca, że człowiek może i powinien, dla osobistego rozwoju i dla społecznego pożytku, uczyć się przez całe życie. Szkolenie dedykowane dla pracowników czy potencjalnych pracobiorców w wieku 50+, kluczową wydaje się być świadomość nowego modelu kariery zawodowej, zmiana motywacji do pozostawania na rynku pracy i do dalszego uczenia się, zdobywania czy podwyższania kompetencji zawodowych („twardych”), jak i ogólnych („miękkich”), uświadomienie znaczenia przekazywania własnej wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom, zmiana postawy wobec starości, także własnej, poprzez uznanie jako pomocnej w życiu strategii promującej aktywną starość. Tak naszkicowany spójny system działań na rzecz zatrzymania osób starszych na rynku pracy niewątpliwie wymaga określonej edukacji, można by rzec – bazuje na edukacji.
Drukuj do PDF