Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat.C+E, D (po kat. C) oraz Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona kat. D1,D1+E,D,D+E wraz z badaniami i pierwszymi egzaminami państwowymi.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/20366/490281
Cena netto 10 000,00 zł Cena brutto 10 000,00 zł
Cena netto za godzinę 48,78 zł Cena brutto za godzinę 48,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 205
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-12
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, Prawo jazdy kategorii D po B, prawo jazdy kategorii D po C, Kurs na instruktora nauki jazdy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej- Wydane przez Wojewodę Podlaskiego, Prawo Jazdy Kat. D wydaje Starostwo
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Prawo jazdy kat. D wraz z kodem 95
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podlaski Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podlaski Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALFA" Tomasz Wysocki
Osoba do kontaktu Urszula Wysocka-Kazberuk Telefon 48 85 6745132
E-mail oskalfa@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursów jest zdobycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem w zakresie prawa jazdy kat. D. Uczestnik usługi bedzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do zdobycia prawa jazdy kat. D oraz uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy drogowego.


Drukuj do PDF