Kategorie usług
 
Menu

Komputerowa obsługa programów księgowych z modułem MS Excel


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/4954/490265
Cena netto 8 500,00 zł Cena brutto 8 500,00 zł
Cena netto za godzinę 166,67 zł Cena brutto za godzinę 166,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 51
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-01 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Uzyskanie kwalifikacji w zakresie umiejętności komputerowych z zakresu Microsoft Office Specialist - MS Excel Zdobycie międzynarodowego certyfikatu Microsoft.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Certiport
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Zdanowicz Telefon +48 85 74 89 125
E-mail malgorzata.zdanowicz@computerplus.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie skutecznej obsługi programów komputerowych księgowych oraz programu MS Excel pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań na stanowisku księgowy przedsiębiorstw i instytucji. Kurs w przeważającej części ma charakter zajęć praktycznych zogniskowanych na kształcenie umiejętności obsługi programów niezbędnych w pracy na stanowisku księgowy. Nauka odbywa się na programach komputerowych księgowych, programie MS Excel. Rozwój kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę programów kadrowych, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: • Wiedza – poznanie funkcji programów komputerowych księgowych oraz programu MS Excel • Umiejętności – rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania programów księgowych oraz programu MS Excel • Kompetencji społecznych - nabycie umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykorzystania zdobytych umiejętności, przestrzegania zasad etyki.


Drukuj do PDF