Kategorie usług
 
Menu

MS 20486 Developing ASP.NET Core MVC Web Applications 2017


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/8397/490197
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 4 551,00 zł
Cena netto za godzinę 105,71 zł Cena brutto za godzinę 130,03
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-03-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-26
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności korzystania z zaawansowanych technik budowy aplikacji ASP.NET MVC 4 przy użyciu Visual Studio 2012. Po szkoleniu Uczestnik będzie wiedział jak zaprojektować i implementować interfejs użytkownika, logiki biznesowej, dostępu do danych oraz wykorzystania skryptów klienckich i usług infrastruktury. Będzie umiał przeprowadzić kontrolę dostępu do aplikacji ASP.NET MVC 4, będzie posiadał znajomość API, kontrolek, cyklu życia i ustawień aplikacji Windows 8. Będzie wiedział, jak budować elastyczne aplikacje ASP.NET MVC 4, będzie potrafił wdrożyć aplikację ASP.NET MVC 4. Zrozumie i zdobędzie umiejętność obsługiwania żądania w aplikacjach ASP.NET MVC 4. Będzie otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju oraz nabędzie umiejętność koncentracji na praktycznych rezultatach rozwojowych organizacji z którymi / dla których pracuje. Uczestnik nabędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym.
Drukuj do PDF