Kategorie usług
 
Menu

KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/4963/490175
Cena netto 2 490,00 zł Cena brutto 2 490,00 zł
Cena netto za godzinę 40,82 zł Cena brutto za godzinę 40,82
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 61
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-28 Termin zakończenia usługi 2020-03-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-27
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Wojterska Telefon 62 767 89 09
E-mail syndyk@kurssyndyka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego. Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską. Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego. Po ukończeniu kursu uczestnik: - będzie posiadał wiedzę z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego - będzie potrafił pełnić funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz doradcy restrukturyzacyjnego - nabędzie kompetencje społeczne pozwalające mu prawidłowo pełnić zawodowe obowiązki
Drukuj do PDF