Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydatów na instruktorów kat. D "Kierunek Kariera Zawodowa"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/11542/490146
Cena netto 2 562,80 zł Cena brutto 2 562,80 zł
Cena netto za godzinę 29,80 zł Cena brutto za godzinę 29,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 86
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-28 Termin zakończenia usługi 2020-03-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-28
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierowaniu pojazdami(DZ. U. z 2017 r. poz. 978)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Komisja powołana przez wojewodę, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon 518549302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców. Podczas kursu uczestnik zdobędzie informacje o procesie kształcenia kursantów, jak przekazać wiedzę swoim podopiecznym. Uczestnik nabędzie również umiejętności praktyczne dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć zarówno praktycznych jak i teoretycznych.
Drukuj do PDF