Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie specjalistyczne - wprowadzanie w zagadnienia związane z obróbką bitmap w technice druku fleksograficznego arkuszowego.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/15/7675/488413
Cena netto 1 120,00 zł Cena brutto 1 377,60 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 86,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2019-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-24
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Hajduk Telefon 32 704 01 00
E-mail biuro@zetom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie WIEDZY z zakresu profili kolorystycznych icc, zarządzaniem barwą, rozbarwienia w podstawowej przestrzeni cmyk. Uczestnik pozna skróty klawiszowe w programie Photoshop oraz wiele narzędzi wykorzystywanych do samodzielnej obróbki. W trakcie szkolenia osoby biorące udział w usłudze podniosą UMIEJĘTNOŚCI pracowników studia graficznego z zakresu przygotowania zdjęć (grafika rastrowa), w technice druku fleksograficznego. Osoba będzie miała możliwość odbyć ćwiczenia praktyczne co pozwoli nabrać wprawy w posługiwaniu się wybranymi narzędziami potrzebnymi do właściwej obróbki zdjęcia. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z techniką druku jak również z zastosowania różnych form druku. Omówione zostaną ograniczenia które wynikają z zastosowania form drukowych wykorzystywanych w fleksografii. Dodatkowo uzyska KOMPETENCJE SPOŁECZNE w zakresie komunikacji w zespole, co przełoży się na lepszą pracę zespołu, co więcej uczestnik posiądzie umiejętność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF