Kategorie usług
 
Menu

Kurs Prawa Jazdy kat. C, C+E oraz Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej kat. C1, C1+E,C,C+E wraz z badaniami oraz pierwszymi egzaminami państwowymi


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/15/20366/488279
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 8 000,00 zł
Cena netto za godzinę 43,24 zł Cena brutto za godzinę 43,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 185
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-07 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-07
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, Prawo jazdy kategorii D po B, prawo jazdy kategorii D po C, Kurs na instruktora nauki jazdy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Prawo jazdy kat. C, C+E oraz Kod 95
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
kierowca pojazdem powyżej 3,5 ton wraz z przyczepą
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Miejski w Białymstoku
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALFA" Tomasz Wysocki
Osoba do kontaktu Urszula Wysocka-Kazberuk Telefon 48 85 6745132
E-mail oskalfa@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy pojazdem powyżej 3,5 ton wraz z przyczepą


Drukuj do PDF