Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika rzeczy i osób z egzaminem państwowym.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/14/39178/487849
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 62,50 zł Cena brutto za godzinę 62,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Na podstawie certyfikatu wystawiana licencja przewoźnika
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Certyfikat wydany przez Instytut Transportu Samochodowego
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Licencja przewoźnika
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Transportu Samochodowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Transportu Samochodowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"
Osoba do kontaktu Wioleta Sypień Telefon 13-445-32-21
E-mail csz.jaslo@op.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu z zakresu "Certyfikat kompetencji zawodowych Przewoźnika krajowego i międzynarodowego osób i rzeczy. Pozytywny wynik egzaminu Państwowego przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego i Ministra Transportu uprawnia do : prowadzenia firmy transportowej w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy, uzyskania licencji spedytora krajowego i międzynarodowego oraz do zarządzania w sposób rzeczywisty i ciągły.
Drukuj do PDF