Kategorie usług
 
Menu

Makijaż permanentny oczu metodą kreski typu eyeliner


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/14/5062/487508
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 218,75 zł Cena brutto za godzinę 218,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-21 Termin zakończenia usługi 2020-01-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o.
Osoba do kontaktu Kamila Bilska Telefon 724 555 552
E-mail k_bilska@mckk.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik w trakcie szkolenia: 1. dowie się: - na czym polega makijaż permanentny oczu metodą kreski typu eyeliner; 2. pozna: - wymagania sanitarne i prawne do wykonywania zabiegu; - zasady dezynfekcji i sterylizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem makijażu permanentnego; - wskazania i przeciwwskazania do wykonywania makijażu permanentnego oczu; - budowę i fizjologię skóry oraz możliwe reakcje skórne dotyczące wykonywania makijażu permanentnego oczu; - narzędzia i produkty wykorzystywane do makijażu permanentnego oczu; - rodzaje znieczuleń wykorzystywanych przy wykonywaniu makijażu permanentnego oczu; - zasady marketingu i sprzedaży usługi makijażu permanentnego oczu; - warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; - zasady sporządzania zgody na zabieg; 3. nauczy się: - umiejętnie dobierać barwniki biorąc pod uwagę typ kolorystyczny skóry i oczekiwania klientki; - umiejętnie wykorzystywać znieczulenia biorąc pod uwagę próg bólu poszczególnych klientek i rodzaje dostępnych na rynku preparatów znieczulających; - przeprowadzać wywiad medyczny przed zabiegiem; - przygotować klientkę do zabiegu; - obsługiwać urządzenie do wykonywania makijażu permanentnego oczu; - wykonywać rysunek wstępny przed wykonaniem właściwego makijażu permanentnego; - wykonywać makijaż permanentny oczu; - przekazywać klientce zalecenia po zabiegowe; - we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o efektach jakich może się spodziewać przy wybranych produktach i technikach, 4. nabędzie kwalifikacje społeczne - dowie, że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalnego przeprowadzenia makijażu permanentnego; - nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem makijażu permanentnego oczu.
Drukuj do PDF