Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

usługa polegająca na technicznym przygotowaniu świadczenia usługi- analiza rynku, aktualnie istniejących rozwiązań i możliwości technologicznych w celu wytworzenia nowego oprogramowania do przeprowadzania konkursów w internecie,


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/14/29018/487507
Cena netto 15 000,00 zł Cena brutto 18 450,00 zł
Cena netto za godzinę 500,00 zł Cena brutto za godzinę 615,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-01 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-30
Maksymalna liczba uczestników -
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu INNOWATOR ELEKTROTECHNIKI SP. Z O. O.
Osoba do kontaktu Karolina Jarniewicz Telefon 669 901 311
E-mail karolina.jarniewicz@innowatorelektrotechniki.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem zamówienia jest: - przeprowadzenie badania na rynku i ocena podobnych rozwiązań obecnych na rynku - przygotowanie szczegółowej analizy potencjału wdrożeniowego tej usługi - uzyskanie koncepcji produktu o wysokim potencjale innowacyjnym - wyznaczenie etapów wdrożenia, ich udokumentowanie i przygotowanie opisu funkcjonalnego produktu do rozpoczęcia wdrożeniaCelem usługi jest pomoc w stworzeniu innowacyjnego w skali klienta modelu biznesowego dla jego przedsięwzięcia, co prowadzi do zwiększenia zysków z działalności oraz zwiększenia świadomości biznesowej klienta.
Drukuj do PDF