Kategorie usług
 
Menu

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/13/7768/487123
Cena netto 720,00 zł Cena brutto 720,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-21 Termin zakończenia usługi 2020-01-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski
Osoba do kontaktu Estera Kosowska Telefon +48 32 711 82 84
E-mail szkolenia@behap.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do uzyskania kwalifikacji obsługi podestów ruchomych przejezdnych
Drukuj do PDF