Kategorie usług
 
Menu

Technik Informatyk 351203 (Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy: EE.08 / EE.09)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/12/41244/486633
Cena netto 2 380,00 zł Cena brutto 2 380,00 zł
Cena netto za godzinę 1,98 zł Cena brutto za godzinę 1,98
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 1200
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-23
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
tak
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Osoba do kontaktu Marta Motyka Telefon 22 481 58 98
E-mail dotacje@kkz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08), programowania, tworzenia i administrowania stron internetowych i baz danych (EE.09) oraz kwalifikacji technika informatyka. Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.
Drukuj do PDF