Kategorie usług
 
Menu

Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym? Warsztaty dla zarządzających


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/08/7597/485649
Cena netto 3 050,00 zł Cena brutto 3 751,50 zł
Cena netto za godzinę 190,63 zł Cena brutto za godzinę 234,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-27 Termin zakończenia usługi 2020-01-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-21
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Dorota Jaworska Telefon 22 823 42 83
E-mail dorota.jaworska@figpolska.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie: 1. Posiadał wiedzę w zakresie zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym, 2. Znał metody pomiaru i diagnozowania płynności finansowej, 3. Stosował techniki analizy, oceny i planowania cash flow, 4. Potrafił dostosować zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową do modelu biznesowego firmy 5. Wiedział jak optymalnie inwestować nadwyżki cash flow. Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.
Drukuj do PDF