Kategorie usług
 
Menu

SZKOLENIE PROJEKTOWANIE UX I ANALITYKA WEBOWA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/07/7712/484745
Cena netto 6 400,00 zł Cena brutto 6 400,00 zł
Cena netto za godzinę 34,04 zł Cena brutto za godzinę 34,04
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 188
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-06
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny KURSY I SZKOLENIA
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania) na podstawie certyfikatu: "Kwalifikacja indywidualna Google Analytics"
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Google Inc.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Google Inc.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu Paweł Tadejko Telefon +48 504 142 530
E-mail p.tadejko@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego projektowania User Experience oraz analityki internetowej. Połączenie projektowania UX z analityką internetową pozwala uczestnikowi na uzyskanie pełnego zakres wiedzy nie tylko projektowej ale również analitycznej dotyczącej serwisów WEB oraz Mobile. Dzięki temu będzie posiadał niezbędne umiejętności w zakresie projektowania, analizy i optymalizacji rozwiązań internetowych i aplikacji mobilnych.


Drukuj do PDF