Kategorie usług
 
Menu

Indywidualne szkolenie z języka angielskiego z elementami Business English na poziomie A2.2, 52 godziny lekcyjne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/02/7979/481675
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 128,21 zł Cena brutto za godzinę 128,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 39
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-05-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kursy języka angielskiego poziom A2.2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.
Osoba do kontaktu Grzegorz Chruszcz Telefon +48 52 322 35 15
E-mail bydgoszcz@inthouse.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie General English i Business English
Cel edukacyjny
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego General English z elementami Business English i osiągnięcie przez uczestników szkolenia założonego poziomu biegłości językowej.
Drukuj do PDF