Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie w programie Autodesk Robot Structural Analysis - cert. Autodesk


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/7557/475635
Cena netto 2 690,00 zł Cena brutto 2 690,00 zł
Cena netto za godzinę 67,25 zł Cena brutto za godzinę 67,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-17 Termin zakończenia usługi 2020-02-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-16
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803, Certyfikat międzynarodowy Autodesk Certified User - po zdaniu egzaminu zewnętrznego Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Międzynarodowy Certyfikat Autodesk AUTODESK® Certificate of Completion - Robot Structural Analysis - Essentials, Advanced
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Autodesk Education (AUTODESK, Inc. 111 McInnis Parkway San Rafael, CA 94903. USA) https://education.autodesk.com System walidacji Autodesk https://microsolresources.com/how-do-you-get-your-certificate-of-completion-from-your-autodesk-training-center/
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Autodesk Education (AUTODESK, Inc. 111 McInnis Parkway San Rafael, CA 94903. USA)
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Zbigniew Pospolitak Telefon 797727373, 506181391
E-mail zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost konkurencyjności firmy stosującej nowoczesne techniki projektowania i cyfrowego prototypownia. Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania w budownictwie.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania w Autodesk Robot Structural Analysis Professional w tym: W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku programu dotyczące wykorzystywania zasobów aplikacji, zapoznania się z narzędziami dostępnymi w programie, dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, projektowania obiektu z zakresu architektury wykorzystując techniki edycji obiektów, tworzenia obliczeń konstrukcji budowlanych przy użyciu programu oraz przygotowanie dokumentacji wraz z opisami. Każdy kurs zakończony jest certyfikatem sygnowanym przez Autodesk.
Drukuj do PDF