Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat D po C + kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat D wraz z opłatą egzaminacyjną -Mielec


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/17247/475524
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 47,37 zł Cena brutto za godzinę 47,37
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 95
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-27
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs "prawa jazdy kategorii C+E" 45godz
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon
Osoba do kontaktu Lucyna Gawron Telefon 533 316 492
E-mail oskwiraz.tarnobrzeg@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
-przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy autobusu. Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczący kierowcy. Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia autobusu Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w sytuacjach stresujących na drodze poprzez m. in podnoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie i zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym
Drukuj do PDF