Kategorie usług
 
Menu

Podstawy MS Excel 2016


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/5179/475475
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 1 107,00 zł
Cena netto za godzinę 56,25 zł Cena brutto za godzinę 69,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-24
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wiesława Stajura Telefon 48413430580
E-mail info@interpsi.ok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych. W szczególności, po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę na temat pracy z arkuszami kalkulacyjnymi; potrafi samodzielnie użytkować arkusz kalkulacyjny i wykorzystywać dostępne funkcje programu do osiągnięcia zamierzonego celu; wykorzystuje dostępne narzędzia programu i nabyte umiejętności w celu doskonalenia, jakości i efektywności pracy.


Drukuj do PDF