Kategorie usług
 
Menu

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/5716/475463
Cena netto 890,00 zł Cena brutto 1 094,70 zł
Cena netto za godzinę 127,14 zł Cena brutto za godzinę 156,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-04 Termin zakończenia usługi 2019-12-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-03
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HUMAN SKILLS Iwona Firmanty
Osoba do kontaktu Aleksandra Jaskot Telefon +48 22 224 21 95
E-mail biuro@humanskills.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy nabędą wiedzę o: - Przepisach prawa związanych z ochroną i przeniesieniem praw autorskich i własności intelektualnej. - Dobrych nawykach przy korzystaniu z własności intelektualnej stworzonej w organizacji przez jej pracowników. Uczestnicy nabędą umiejętności: - Samodzielnego działania w zakresie ochrony własności intelektualnej. - Korzystania w sposób zgodny z prawem z ogólnodostępnych źródeł wiedzy, np. internetu. - Samodzielnego tworzenia umowy o przeniesienie praw autorskich. Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z: - Ochroną praw autorskich. - Rozwiązywaniem problemów związanych z naruszeniem praw autorskich.
Drukuj do PDF