Kategorie usług
 
Menu

Angielski – poziom C1 – Kierunek Kariera – 106 h – pon 19:30/czw 19:00


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/13528/474610
Cena netto 1 590,00 zł Cena brutto 1 590,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 106
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-24 Termin zakończenia usługi 2020-06-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-24
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie B2. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka angielskiego na poziomie C1, umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych, poszerzanie zasobu leksykalnego, i znajomości konstrukcji gramatycznych; umiejętność rozumienia skomplikowanych tekstów pisanych, mówionych i słuchanych nawet jeśli nie są jasno skonstruowane; kompetencje: umiejętność bardzo swobodnego i naturalnego komunikowanie się w języku angielskim w kraju jak i za granicą. Zdolność płynnego i swobodnego wypowiadania i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, także w sytuacji zawodowej. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych.


Drukuj do PDF