Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs kandydatów na kierowców kat. C+E ( badanie lekarskie, badanie psychologiczne oraz egzamin państwowy-pierwszy)


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/17102/474195
Cena netto 2 695,00 zł Cena brutto 2 695,00 zł
Cena netto za godzinę 107,80 zł Cena brutto za godzinę 107,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-09
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs prawa jazdy kat. C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Starosta wydaje prawo jazdy kat. C+E
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Prywatna Szkoła Kierowców " Jan Wasilewski"
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Prywatna Szkoła Kierowców " Jan Wasilewski'
Osoba do kontaktu Ewa Borkowska Telefon 87 5663813
E-mail janwasilewski@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie przez osobę szkoloną wiedzy i umiejętności umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem w zakresie prawa jazdy kat. C+E oraz przygotowanie uczestnika szkolenia do zdania egzaminu kat. C+E
Drukuj do PDF