Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie języka angielskiego w celu internacjonalizacji przedsiębiorstwa - część 7


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/16/39590/473138
Cena netto 585,37 zł Cena brutto 720,00 zł
Cena netto za godzinę 73,17 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-22 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu K&K Consulting Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Przemysław Kułyk Telefon 606 658 851
E-mail biuro@kkc.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest kompleksowe poszerzenie działalności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. Przygotowanie firmy do wejścia na rynki zagraniczne oraz umożliwienie pozyskania zagranicznych klientów. W ramach usługi przedsiębiorca zyska szeroką wiedzę z zakresu języka angielskiego dzięki czemu będzie mógł skutecznie komunikować się z zagranicznymi kontrahentami. Głównym celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestnika w zakresie posługiwania się językiem biznesowym. W ramach zajęć uczestnik nabędzie nowe słownictwo i pozna zasady gramatyki, co pozwoli mu budować precyzyjne wypowiedzi w sytuacjach biznesowych. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie rozumiał teksty branżowe, a także będzie potrafił prowadzić rozmowę w sposób płynny i zrozumiały. Ponadto uczestnik kursu: - zdobędzie wiedzę z zakresu języka angielskiego w sytuacjach biznesowych i codziennych. Pozna zwroty specjalistyczne, które pozwolą rozumieć wypowiedzi prowadzone w języku biznesowym. - ugruntowana wiedza i umiejętności posługiwania się językiem biznesowym pozwolą zwiększyć pewność siebie uczestnika kursu, co przełoży się na płynne posługiwanie się językiem w sytuacjach biznesowych i codziennych. - uczestnik będzie rozumiał znaczenie i główny przekaz w jasnych i standardowych wypowiedziach. Będzie radził sobie w sytuacjach komunikacyjnych w czasie spotkań biznesowych, w życiu codziennym i podczas podróży. Będzie bezproblemowo tworzyć proste i spójne wypowiedzi ustne i pisemne. Po zakończonym kursie uczestnik zwiększy swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych i codziennych. - zdobytą w czasie kursu wiedzę wykorzysta do rozwoju zawodowego i poszerzania współpracy w ramach prowadzonego przez siebie biznesu. Wyższy stopień znajomości języka angielskiego pozwoli mu na uczestniczenie w kursach i szkoleniach branżowych, sympozjach prowadzonych w języku angielskim.
Drukuj do PDF