Kategorie usług
 
Menu

Oligofrenopedagogika


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/11/13509/470935
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł
Cena netto za godzinę 9,55 zł Cena brutto za godzinę 9,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 440
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-30 Termin zakończenia usługi 2021-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Osoba do kontaktu Ewelina Rutkowska Telefon 87 562 84 28
E-mail studia.podyplomowe@pwsz.suwalki.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego pracującego w obszarze pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych. Kształcenie na studiach obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
Drukuj do PDF