Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs Instruktora Fitness


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/10/28768/470578
Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 390,00 zł
Cena netto za godzinę 43,44 zł Cena brutto za godzinę 43,44
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2019-12-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała
Osoba do kontaktu Iwona Kandora Telefon 793244744
E-mail marketing@ckks.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia w kategorii wiedza: Historię aerobiku, zasady prowadzenia zajęć, lista ćwiczeń niewskazanych, podstawy anatomii, pozycje wyjściowe do poszczególnych ćwiczeń, Rodzaje wytrzymałości i jej definicja, sposoby pomiaru tętna. Wie jakie są zasady prowadzenia treningów z obciążeniem, zna zasady bezpieczeństwa przy tych ćwiczeniach. Wie czym jest koordynacja ruchowa, jakie są zasady bezpieczeństwa- STEP, zna biomechaniczne podstawy ruchu. Celem szkolenia w kategorii umiejętności: wykonywać ćwiczenia kształtowania sylwetki - ABT, ATC. Organizować zajęcia, prezentować pozycje wyjściowe, kroki i wszystkie ćwiczenia. Potrafi Kreować siłę przy użyciu własnej masy ciała i funkcji przyboru TBC, SHAPE . Celem szkolenia jest nabycie kompetencji społecznych w zakresie prowadzenia zajęć fitness. Uczestnik w wyniku nabytych umiejętności przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej i ogólnego stanu zdrowia podopiecznych przez prawidłowo opracowany i przeprowadzony trening fitness. Nabyte umiejętności prowadzenia treningu w obszarach kształtowania wytrzymałości, koordynacji oraz gibkość przyczynią się znacznie do samorozwoju jako instruktora co pomoże w ubieganiu się o pracę na stanowisku Instruktor Fitness.
Drukuj do PDF