Kategorie usług
 
Menu

Rozszerzony kurs kat. C, CE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/12499/470112
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2019-11-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka
Osoba do kontaktu Anna Korycka Telefon 446470145
E-mail a-korycka@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia pojazdów ciężarowych wraz z naczepą/przyczepą. Uczestnik szkolenia będzie potrafił odczytywać znaki drogowe dotyczące pojazdów ciężarowych i się do nich zastosować. Będzie znał zasady mocowania ładunku, sprzęgania i rozprzęgania naczepy (przyczepy). Uczestnik będzie znał dopuszczalne wymiary pojazdu (wysokość, szerokość, długość), które pozwalają na poruszanie się po drogach publicznych. Uczestnik będzie potrafił zastosować przepisy ruchu drogowego podczas jazdy pojazdem ciężarowym. Będzie potrafił mocować różnego typu ładunki na naczepie/przyczepie. Będzie potrafił stosować systemy bezpieczeństwa, w które wyposażony jest pojazd. Po ukończonym szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykonywać jazdę samochodem ciężarowym z naczepą /przyczepą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego. Nabycie kompetencji społecznych: - wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in. • Ponoszenie odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, • Dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym, • Pracę częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych, • Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.
Drukuj do PDF