Kategorie usług
 
Menu

Wzrost efektywności indywidualnej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/29/12255/465235
Cena netto 1 665,00 zł Cena brutto 1 665,00 zł
Cena netto za godzinę 166,50 zł Cena brutto za godzinę 166,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-09 Termin zakończenia usługi 2019-11-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-09
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATEST Szkolenia, Obsługa Firm Beata Maria Chojęta
Osoba do kontaktu Beata Maria Chojęta Telefon 876104646
E-mail atestelk@vp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu indywidualnego stylu funkcjonowania. Uczestnik pozna: czym jest model drabiny percepcji; jakie procesy psychologiczne zachodzą pomiędzy spostrzeżeniem zdarzenia a reakcją na nie; jakie są energie kolorystyczne i zna ich style funkcjonowania; czym jest koncepcja preferencji jungowskich; jaki jest związek między preferencjami jungowskimi a energiami kolorystycznymi; jak można adaptować swoje zachowanie aby łatwiej akomodować , czyli nawiązywać głębokie, satysfakcjonujące relacje z ludźmi, łatwiej znajdować płaszczyznę porozumiewania. Celem usługi jest zdobycie umiejętności: określania swojego położenia w każdym z wymiarów preferencji jungowskich; wykorzystywania poszczególnych czterech energii kolorystycznych w poszczególnych sytuacjach; zaobserwowania jak procesy psychologiczne związane z percepcją zachodzą w praktyce; zmiany swojego zachowania , aby skuteczniej porozumiewać się i wzmacniać relacje interpersonalne; odnajdywania płaszczyzny porozumienia; określania własnych mocnych stron. Celem usługi jest zdobycie kompetencji społecznych, takich jak: wzrost skuteczności w komunikacji z innymi ludźmi; wzmocnienie pewności siebie; umiejętność diagnozowania zachowań innych ludzi; umiejętność określenia kierunku dalszego rozwoju poprzez uświadomienie własnych słabych stron.
Drukuj do PDF