Kategorie usług
 
Menu

Kurs z zakresu tworzenia ortofotomap oraz modelowania 3D z wykorzystaniem dronów.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/27/27771/464967
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 266,67 zł Cena brutto za godzinę 266,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2019-11-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-25
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) - INS
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje cetryfikat jego ukończenia wydawany przez Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów DRON.edu.pl.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Nie dotyczy
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów
Osoba do kontaktu Karolina Słowik Telefon 530 375 375
E-mail karolina.slowik@dron.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Kursanci nabędą niezbędnych kompetencji, które pozwolą na zawodowe zawodową pracę w zakresie tworzenia ortofotomap oraz modeli 3D z wykorzystaniem dronów, dzięki czemu firma będzie w stanie pozyskać co najmniej 5 nowych klientów po upływie najbliższych 6 miesięcy od zakończeniu kursu. W związku z wprowadzeniem nowych usług przez kursanta, po ukończeniu szkolenia zyski przedsiębiorstwa powinny wzrosnąć o 5% w przeciągu najbliższego roku.
Cel edukacyjny
Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, bezpieczeństwo, geodezja, leśnictwo, rolnictwo, fotografia, media, turystyka i rekreacja oraz transport. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną, na którą składa się: - Widzenie stereoskopowe i aerotrangulacja - Ortorektyfikacja - Narzędzia do pozyskiwania danych: platformy nośne, dostępne sensory, dobór obiektywu i matrycy aparatu - Zaplanowanie osnowy - Algorytm tworzenia ortofotomapy - Zasada działania oprogramowania do tworzenia modeli przestrzennych z płaskich zdjęć - Sposoby wykonywania lotów, naloty NADIR i OBLIQUE - Zapoznanie z oprogramowaniem Pix4D Kursanci przechodzą również przez część praktyczną, dzięki której nabywają odpowiednie zdolności w zakresie: - Tworzenie ortofotomapy - Edycja mozaikowa - Tworzenie cyfrowego modelu powierzchni terenu - Wykonanie modelu przestrzennego dla zamku - Generowanie chmury punktów, wiązanie punktów charakterystycznych - Tworzenie modelu elewacyjnego, i modelu mesh z teksturą - Tworzenie filmu animowanego 3D – wirtualny przelot Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kompetencje społeczne w obrębie: - samokształcenia się, wie gdzie szukać istotnych zmian dot. oprogramowania - potrafi obsługiwać programy do planowania lotów automatycznych wykorzystywanych przy obsłudze aplikacji DJI GS Pro, Pix4D Capture app, DJI Go - wie jak wykorzystać zebrane materiały w celu projektowania ortofotomap - potrafi posługiwać się programem Pix4D przeznaczonym do tworzenia modeli trójwymiarowych poprzez wykorzystywanie pozyskanych parametrów
Drukuj do PDF