Kategorie usług
 
Menu

Krajowe Standardy Rachunkowości


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/26/12433/463189
Cena netto 2 080,00 zł Cena brutto 2 558,40 zł
Cena netto za godzinę 49,52 zł Cena brutto za godzinę 60,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 42
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-01-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail poczta@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest omówienie regulacji Krajowych Standardów Rachunkowości i pokazanie, w jaki sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze. Każdy moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania standardu. Efekty usługi W zakresie wiedzy uczestnik będzie: - znał zasady ustanawiania i wprowadzania zmian polityki rachunkowości - znał zasady ustalania wartości początkowej aktywów i pasywów - wiedział jakie jest nowe stanowisko KSR w sprawie rozrachunków - znał zasady przeprowadzania inwentaryzacji uszczegółowione w stanowisku KSR W zakresie umiejętności uczestnik będzie: - umiał dokumentować i prezentować RMB i rezerwy - potrafił ustalać nadwyżki / niedobory z gospodarki mieszkaniowej - umiał ujmować umowy leasingu operacyjnego oraz umowy najmu i dzierżawy - umiał ustalić koszt wytworzenia - umiał sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg. KSR 1 W zakresie kompetencji społecznych: - nabędzie umiejętność samodzielnej pracy - nabędzie zdolność do uczenia się przez całe życie
Drukuj do PDF